Tầm nhìn và sứ mệnh An Phúc Tiến

Mục tiêu An Phúc Tiến:

An Phúc Tiến là từ viết tắt của 3 chữ : An Tâm – Phúc Lợi – Tiến Triển với mục tiêu luôn cung cấp các giải pháp tốt, tối ưu nhất với giá cả hợp lý để mang đến sự An Tâm cho doanh nghiệp.

Giá trị cốt lõi An Phúc Tiến:

Lấy khách hàng làm trung tâm. An Phúc Tiến đặt ra giá trị cốt lõi cho từng chuyên viên Tôn Trọng –  Tận Tâm – Trách Nhiệm – Tin Cậy mang đến giá trị an tâm – hài lòng cho khách hàng.
+ Tôn trọng: An Phúc Tiến tôn trọng khách hàng,đối tác,đồng nghiệp đó cũng chính là tôn trọng bản thân mình,tôn trọng để có sự hợp tác cao nhất.
+ Tận Tâm: An Phúc Tiến làm việc với tất cả nhiệt huyết bằng tất cả tấm lòng mang đến các giải pháp tốt nhất cho khách hàng.
+ Trách nhiệm: An Phúc tiến luôn chịu trách nhiệm với các giải pháp để tạo sự an tâm cho khách hàng.
+ Tin cậy: Niềm tin khởi đầu cho tất cả,An Phúc Tiến tạo dựng niềm tin đến cho doanh nghiệp,đối tác bằng các giá trị hiện thực mà An Phúc Tiến mang lại.

Tầm nhìn An Phúc Tiến

Xây dựng thương hiệu An Phúc Tiến trở thành công ty dịch vụ tư vấn-kế toán hàng đầu trong khu vực tỉnh Đồng Nai và các khu vực lân cận.

logo an phúc tiến